Categories
Inteligenca Plus Učenje brez meja Umetna inteligentnost v akciji Uncategorized

Nova različica Barda: natančnejša, boljša pri razumevanju konteksta in bolj ustvarjalna

Google AI je objavil novo različico Barda, svoje velike jezikovne modela (LLM). Nova različica je boljša od prejšnje na več načinov, vključno z:

Categories
Umetna inteligentnost v akciji

Kako bo umetna inteligenca spremenila zdravstvo v naslednjem desetletju?

V zadnjih letih je umetna inteligenca (UI) prinesla ogromne spremembe v skoraj vseh panogah, vključno z zdravstveno oskrbo. Danes lahko zdravniki in bolnišnično osebje uporabljajo UI tehnologije za izboljšanje diagnostike, zdravljenja, spremljanja bolnikov in še več. V tem članku si bomo ogledali, kako bodo UI tehnologije oblikovale zdravstvo v naslednjem desetletju.

Categories
Uncategorized

Umetna inteligenca – revolucija v poslovnem svetu

Umetna inteligenca je v zadnjih letih postala pomemben del poslovnega sveta. Sposobnost strojev, da se učijo in razumejo naravni jezik, slike in podatke, je prinesla veliko prednosti in nove priložnosti za različna podjetja. Umetna inteligenca ima potencial, da spremeni način dela in poslovanja v prihodnosti.

V Sloveniji se umetna inteligenca že uporablja v različnih sektorjih, kot so finance, trgovina, zdravstvo in logistika. Na primer, uporaba umetne inteligence pri finančnih analizah in napovedih lahko podjetjem pomaga pri sprejemanju odločitev in izboljšanju donosnosti. V trgovini pa lahko algoritmi, ki temeljijo na umetni inteligenci, pomagajo pri odkrivanju nakupnih vzorcev in priporočilih za izdelke.

V prihodnosti pa lahko pričakujemo, da bo uporaba umetne inteligence postala še bolj razširjena in se bo uporabljala v novih sektorjih. Na primer, v zdravstvu lahko uporaba umetne inteligence pomaga pri bolj natančni diagnozi in personaliziranem zdravljenju. V logistiki pa lahko algoritmi, ki temeljijo na umetni inteligenci, pomagajo pri optimizaciji dobavne verige in s tem zmanjšanju stroškov.

Čeprav umetna inteligenca ponuja veliko prednosti, pa lahko njena uporaba prinese tudi nekatere izzive in tveganja. Eden od izzivov je zagotavljanje varnosti in zasebnosti podatkov. Poleg tega pa lahko umetna inteligenca vodi do izgube delovnih mest, ki jih lahko nadomestijo stroji.

Čeprav umetna inteligenca ponuja veliko prednosti, pa lahko njena uporaba prinese tudi nekatere izzive in tveganja. Eden od izzivov je zagotavljanje varnosti in zasebnosti podatkov. Poleg tega pa lahko umetna inteligenca vodi do izgube delovnih mest, ki jih lahko nadomestijo stroji.

Umetna inteligenca predstavlja revolucijo v poslovnem svetu. Njena uporaba je že razširjena v Sloveniji, v prihodnosti pa lahko pričakujemo še večji razmah. Čeprav umetna inteligenca prinaša veliko prednosti, pa morajo podjetja zagotavljati tudi varnost in zasebnost podatkov ter skrbeti za ljudi, ki bi jih lahko nadomestili stroji. Če se bo umetna inteligenca pravilno uporabljala, pa bo lahko prinesla velike koristi in pomagala pri reševanju kompleksnih izzivov v prihodnosti.
Categories
Uncategorized

Algoritmi umetne inteligence in njihova vloga pri razvoju Chat GPT

Algoritmi umetne inteligence so ključni gradniki, ki omogočajo delovanje Chat GPT (Generative Pretrained Transformer) – enega izmed najnaprednejših sistemov umetne inteligence za naravno jezikovno obdelavo. Chat GPT je bil razvit s strani OpenAI in ima sposobnost generiranja naravnega jezika na podlagi podatkov, ki jih je prejel v procesu učenja.

Ena izmed osnovnih vrst algoritmov, ki se uporabljajo pri razvoju Chat GPT, so nevronske mreže. Nevronske mreže posnemajo delovanje človeškega možganov in so zasnovane tako, da prepoznajo vzorce v podatkih. Z uporabo nevronskih mrež lahko Chat GPT naučimo, kako analizirati, razumeti in tvoriti naravni jezik.

Druga vrsta algoritmov, ki se uporabljajo pri razvoju Chat GPT, so algoritmi za obdelavo naravnega jezika (NLP – Natural Language Processing). Ti algoritmi omogočajo razumevanje naravnega jezika, tudi če je ta nepravilen, nesmiseln ali slabo strukturiran. NLP algoritmi so zelo pomembni za razvoj Chat GPT, saj omogočajo, da sistem razume pomen in kontekst besed in stavkov.

Poleg tega pa se uporabljajo tudi drugi algoritmi, kot so algoritmi za strojno učenje in globoko učenje, ki omogočajo sistemom, da se učijo in izboljšujejo svoje zmogljivosti. Chat GPT se uči s preučevanjem velikih količin podatkov in se prilagaja glede na informacije, ki jih prejme. S tem pristopom se sistem samodejno izboljšuje in spreminja glede na spremembe v podatkih in zahtevah uporabnikov.

Kljub temu pa uporaba algoritmov umetne inteligence prinaša tudi nekatere izzive in tveganja. Eden od izzivov je zagotavljanje etičnosti in preglednosti delovanja umetne inteligence, zlasti glede uporabe osebnih podatkov. Poleg tega pa lahko napake pri delovanju algoritmov vplivajo na kakovost delovanja sistema in vodijo do neustreznih rezultatov.

Algoritmi umetne inteligence so ključni gradniki, ki omogočajo delovanje Chat GPT - enega najnaprednejših sistemov umetne inteligence za naravno jezikovno obdelavo.